Till Filosofiska institutionens webbplats


 Francois Recanati

Pufendorfföreläsare vid filosofiska institutionen i Lund 2008 är Francois Recanati. Recanati är Directeur de recherche (motsvarande professor) vid Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i Paris sedan 1979 och har verkat vid bl a Berkeley, Harvard och S:t Andrews. Bland publikationerna kan nämnas Meaning and Force (CUP 1987), Direct Reference: From Language to Thought (Blackwell 1993), Oratio Obliqua, Oratio Recta (MITPress/Bradford Books 2000), Literal Meaning (CUP2004) och Perspectival Thought (OUP,2007). Recanati är en av grundarna och tidigare ordförande för European Society for Analytic Philosophy.


2 juni: Contextualism and compositionality.
3 juni: Circumstance-relativity: what it is and why it matters.
4 juni: The implicit self.
5 juni: The (Generalized) Reflexive Constraint.


 Download the Pufendorf lectures here

Lecture 1 - Contextualism and compositionality
Lecture 2 - Circumstance-relativity: what it is and why it matters
Lecture 3 - The implicit self
Lecture 4 - The (Generalized) Reflexive Constraint     This page was last updated: 7/7/2008