Till Filosofiska institutionens webbplats


 Daniel C. Dennett

2020 års pufendorfföreläsning äger rum onsdag 20 januari 2021 (!) Kl 15.00 på Zoom. Besök kalendariet på www.fil.lu.se för aktuell länk. Titel på föreläsningen är: "Consciousness and varieties of privileged access".

Föreläsningen är öppna för allmänheten och föranmälan krävs ej. Daniel C. Dennett är kognitionsforskare och professor i filosofi vid Tufts universitet och har skrivit populära böcker om medvetande, fri vilja, evolutionsteori, moral, religion och artificiell intelligens. På svenska finns böckerna"Från bakterier till Bach och tillbaka: Medvetandets evolution", "Till den fria tankens försvar : Dawkins, Dennett, Harris, Hitchens" och "Hjärnstormar: filosofiska essäer om medvetande och psykologi"

Hemsida: https://ase.tufts.edu/cogstud/dennett/