Till Filosofiska institutionens webbplats


  Thomas MetzingerDe fyra Pufendorfföreläsningarna 2021 äger rum måndag 24 maj - torsdag 27 maj (Kl 15.15-17.00 i LUX).

Föreläsningarna är öppna för allmänheten och föranmälan krävs ej.

Thomas Metzinger är kognitionsvetare och professor i teoretisk filosofi vid Johannes Gutenberguniversitetet. Hans fokusområde är det tvärvetenskapliga studiet av klassiska filosofiska frågor kring det mänskliga medvetandet och jaget. På senare tid har han intresserat sig för etik och artificiell intelligens. Han har skrivit böcker såsom "Being No One" och "The Ego Tunnel".

24-26 maj 15.15-17.00
Lokal: Meddelas senare
"Minimal Phenomenal Selfhood and Minimal Phenomenal Experience"

27 maj 15.15-17.00
Lokal: Meddelas senare
"Three types of arguments for a global moratorium on synthetic phenomenology"Thomas Metzinger hemsida